Toda tistemu, ki bo to prebiral iz neke vrste radovednosti, se v veliki meri skliceval na svoj zemeljski razumski intelekt, se bo godilo tako, kot je lahko razbrati iz tega opisa.

Kajti Moje usmiljenje ne more in ne sme segati preko meja Mojega nespremenljivega reda, prikazanega v vseh njegovih temeljih. In ta red kot takšen je že Moje večno usmiljenje.

Kdor prekorači meje tega reda, bo lahko krivil le samega sebe za skrajno dolgo, mučno stanje v onostranstvu. Kajti vsak mora opraviti svoj del, če želi postati to, za kar je bil namenjen. Kdorkoli ne želi prestati ta napor, mora ostati v večno nujni sodbi toliko časa, dokler ne bo začel spreminjati samega sebe, in to je težka bitka za dušo!

Potemtakem, naj se vsak izmed vas zavedajoče pazi (sebičnega hrepenenja po) zemeljskih posesti, bogastva, blišča in družbenega položaja, temveč naj bo po vseh svojih močeh radodaren do svojih ubogih bratov in sester, in njegov boj s temo bo lahek.

Select Language