Duh ljubezni in milosti je v vas in je v vsej modrosti.

Kdor ga posluša, bo vse doumel v največji globini; spraševal bo mrtve, in odgovorili mu bodo; spoznal bo žive in njihova ljubezen ga bo poživila in njihova svetlo­ba ga bo razveselila; svoje uho bo položil na zemljo, in trava mu bo pripo­vedovala skrivnosti ljubezni, in tla zemlje mu bodo razkrila svoje globine, gore bodo prisluhnile njegovemu glasu, in zvok njegove govorice bo pro­drl do osrčja zemlje; če bo gledal morje, bodo žarki njegovih oči razsve­tlili vse morske kaplje in prodrli v vsako zrnce peska; in duhovi, ki v njih še obsojeni čakajo, se bodo vrnili k svetlobi njegovih oči, tako kot ribe in morska golazen in vodovja k bakli, ki ponoči visi nad gladino, in se bodo dali ujeti za odrešenje iz ujetništva večne noči in bodo spoznali ljubezen in potešili svojo žejo iz vodovja usmiljenja in se bodo dali voditi k slabot­nosti, h krepkosti in k moči iz Praljubezni in iz ljubezni Besede, ki je ljubezen v Prabiti, in iz ljubezni Duha, ki je moč v obeh.

Select Language